Què és 'La Junta'?

La Junta dels Arreplegats és el grup de gent que es dedica a gestionar la colla en en l’àmbit administratiu i organitzatiu. Està formada per diversos membres i també inclou el CAP DE COLLA, com a representant de la Tècnica. A començament de temporada es porta a terme una ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, en la qual s’escull tant la candidatura de Junta, com de Tècnica. La Junta està formada per diferents vocalies, que es dediquen a gestionar diferents apartats de la colla, com ara tresoreria, logística, material, secretaria, comunicació, activitats o acolliment.

Així doncs, qui són els membres que la formen?

diagramaJUNTA20152016

 

D'acord, però quines persones han estat presidents?

Laia Cortès i Xicola (1995 – 1998)

Guillem Cansado i Gilabert (1998 – 1999)

Xevi Fernandez i Mateo (1999 – 2000)

Marta Llahona i Ponce (2000 – 2001)

Francesc Figueras i Miret (2001 – 2002)

Manel Mendoza i Garcia (2002 – 2003)

Irene Gibrat i Pineda (2003 – 2005)

Anna Massaneda i Coll (2005 – 2007)

Pere Saguer i Jofré (2007 – 2008)

Sara Balbás i Altés (2008 – 2010)

Eulàlia Solé i Tomàs (2010 – 2011)

Karina Ferrando i Ortiz (2011 – 2012)

Miquel Rosell i Fieschi (2012)

Aina Margenat i Blanch (2012 – 2013)

Alba Garcia i Galocha (2013-2014)

Bru Martinell (2014 – 2015)

Alba Garcia i Galocha (2015)

Adrià Pros i Simón (2015 – actualitat)